Korzyści,

które wynikają ze stosowania produktów linii Klingenburg UVC TECHNOLOGY:

 

 • poprawa jakości powietrza wewnętrznego;
 • poprawa zdrowia pracowników poprzez zagwarantowanie im czystego powietrza wewnętrznego;
 • sprawne działanie systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego – obniżające koszty eksploatacyjne;
 • zahamowanie pleśnienia i procesów gnilnych w elementach instalacji;
 • zahamowanie powstawania nieprzyjemnych zapachów;
 • obniżenie kosztów energetycznych związanych z oporami przepływu w instalacji;
 • obniżenie kosztów poprzez wydłużenie żywotności urządzeń;
 • obniżenie kosztów związanych z zakażeniem linii produkcyjnych i produktów;
 • zwiększenie wydajności pracowników;
 • zmniejszenie zagrożenia powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych;
 • „dobre imię" i zwiększenie prestiżu jako firmy nowatorskiej, dbającej o czyste powietrze wewnętrzne.

 

Technologia

00. Promieniowanie UV
01. Klingenburg UVC
02. Korzyści

PolishPLRussianRUEnglish (UK)CzechCzechRepublic